Projekty

Projekty

PROJEKTY AKTUALNE

 • „Promocja zdrowia psychicznego wśród Wielkopolan. Zdrowa Wielkopolska” (od 2011 roku). Celem projektu jest uwrażliwienie nas wszystkich na tematykę zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne, podobnie jak zdrowie fizyczne, dotyczy każdego z nas. W trosce o nasze zdrowie psychiczne „zatrzymajmy się” i zadajmy sobie pytanie: "Jak się dziś czuję?".
  W ramach projektu: strona internetowa z bazą placówek, filmy edukacyjne, konsultacje psychologiczne, ulotki, citylighty, kampanie na Facebooku, broszury edukacyjne, warsztaty.

  Edycja 2019-2021 zgłębia temat zdrowia psychicznego dziecka od etapu ciąży po naukę w szkole. Projekt wspiera profilaktykę depresji poporodowej, mającej wpływ na jakość więzi między matką a dzieckiem (broszura dla rodziców), a także zakłada promowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci, tworzenia bezpiecznych więzi oraz psychoedukację związaną z rozpoznawaniem ACEs (Adverse Childhood Experiences / Niekorzystnych Doświadczeń Dziecięcych) w szkole. 7edycja - WIĘCEJ

  Edycja 2017-2018 koncentrowała się na zdrowiu psychicznym i odporności psychicznej rodziny w okresie okołoporodowym. Promowała wśród rodziców tworzenie dobrych relacji w związku, czerpiąc z podejścia Sue Johnson (psychologia więzi), a także bezpieczny styl przywiązania w wychowaniu dziecka.

  Edycja 2016 skierowana była do ratowników medycznych:
  "Warsztaty wspierania odporności psychicznej i rozwijania kompetencji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dla ratowników medycznych" (2016). Projekt miał na celu wspieranie odporności psychicznej i rozwijanie kompetencji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego wśród ratowników medycznych poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów psychoedukacyjnych. Podstawowe umiejętności i zagadnienia przybliżane podczas warsztatów to:
  - zdobycie wiedzy o skutkach stresu, w tym zaburzeniach psychicznych, i strategiach radzenia sobie z nim
  - edukacja z zakresu kryzysu psychicznego i umiejętności zarządzania nim w kontakcie z pacjentami doświadczającymi załamania zdrowia psychicznego,
  - wyposażenie ratowników medycznych w podstawowe umiejętności psychologiczne w kontakcie z pacjentem oraz niezbędne dla efektywnej pracy w zespole,
  - rozwijanie odporności psychicznej ratowników medycznych poprzez wzmacnianie kluczowych dla nich kompetencji psychologicznych.

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
  Więcej: zdrowawielkopolska.pl

 • "Pomoc doraźna - praca zdalna" (2020). Wsparcie pracy zdalnej przy projektach.


 • "Pomoc doraźna - udział w konferencji" (2020). Sfinansowanie udziału w "Międzynarodowej Konferencji Pracy z Ciałem SAPERE. Przywrócić Ciału Bezpieczeństwo", organizowanej przez Stowarzyszenie Nowa Psychologia.


PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • "Dbaj o zdrowie! ​Warsztaty dla młodzieży z Poznania" (2015-2017). Projekt warsztatów profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych, który objął kilkadziesiąt klas. W ramach projektu powstały także broszury psychoedukacjyne skierowane do młodzieży. Celem było kształtowanie umiejętności psychospołecznych oraz zwiększenie świadomości zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Dofinansowany ze środków budżetu Miasta Poznania.
 • "Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Poznańskiego poprzez organizację cyklu warsztatów psychologicznych" (2014) oraz "Dbaj o zdrowie!" (2015). Projekt miał na celu promocję zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz kształtowanie umiejętności psychospołecznych wśród młodzieży 7 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.
  W ramach projektu m.in.:
  - przeprowadziliśmy warsztaty psychologiczne w 7 szkołach z terenu powiatu poznańskiego
  - zrealizowaliśmy spot promujący projekt i zdrowie psychiczne
  - opracowaliśmy broszurę edukacyjną na temat zdrowia psychicznego skierowaną do młodzieży
 • "Razemtworzenie" (2013). Projekt ma charakter społeczno-artystyczny. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań artystycznych i kulturalnych wśród grupy młodzieży z woj.wielkopolskiego, w szczególności podopiecznych placówek pomocy, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, świetlic socjoterapeutycznych, domów dziecka.
  Jaki jest świat widziany oczyma młodego człowieka? O tym opowiedziała sama młodzież – pod kierunkiem specjalistów. Do projektu zaprosiliśmy niepełnosprawnych uczniów z klas z przysposobieniem do pracy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu. W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty filmowe, a ich uczestnicy zrealizowali własny 10-ciominutowy materiał pt. "Opowieść Marcina o dorosłym życiu", który zmontowaliśmy i który jesienią 2014 roku został wyemitowany w Telewizji WTK. Dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych i umiejętność radzenia sobie z nimi” (2013) pod honorowym patronatem Jana Grabkowskiego Starosty Poznańskiego. Czym jest depresja? Czy depresja to tylko smutek? Jakie są jej objawy? Dlaczego liczba osób cierpiących na depresję rośnie w zatrważającym tempie? Jak przeciwdziałać depresji? Depresja jest złożonym zaburzeniem funkcjonowania człowieka. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Eksperci alarmują, że odsetek dzieci, młodzieży i osób dorosłych cierpiących na depresję rośnie z roku na rok. Od 40%-50% młodzieży przechodzi depresję, w 80% przypadków - nie jest ona wykryta. Dlatego tak ważna jest profilaktyka.
  Eksperci:
  - prof. dr hab. med. Andrzej Rajewski - Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  - dr Maria Paula Stasiakiewicz - Psycholog kliniczny, adiunkt w Zakładzie Psychopatologii Dziecka na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Autorka licznych publikacji dotyczących roli aktywności artystycznej oraz zabawy w terapii i edukacji. Przez wiele lat pracowała w poradni psychologiczno – pedagogicznej i szkole.
  - mgr Katarzyna Węglorz-Makuch - Psycholog, certyfikowany trener, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy (EAP), superwizor European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Współzałożycielka Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG). Członek EAP, EAGT, FORGE; Posiada 20-letnią praktykę psychoterapeutyczną w nurcie Gestalt.
  - mgr Karolina Włodarczyk-Nadolska - Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka systemowa.
  Konferencja skierowana do pracowników szkół, poradni pedagogiczno – psychologicznych, pracowników OPS, domów dziecka i innych placówek z terenu Powiatu Poznańskiego. Projekt finansowany jest ze środków Powiatu Poznańskiego.
 • "Kulturalna Wielkopolska" (2013). Celem projektu jest rozwój kompetencji kulturalnych młodzieży z terenu Wielkopolski. W ramach projektu zrealizowany został film edukacyjny "Kultura? Lubię to!". Film rozpowszechniony w wielkopolskich szkołach oraz wyemitowany na antenie telewizji WTK. Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 • „Sztuka Życia” (2012). Po co człowiekowi sztuka? Co to jest terapia przez sztukę? Jakie znaczenie ma kultura i sztuka w rozwiązywaniu problemów społecznych? Na te pytania i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w filmie zrealizowanym w ramach projektu "Sztuka życia". Premierowa emisja filmu na antenie Telewizji WTK odybła się 13 grudnia 2012 roku. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 • "Teatracje" (2006-2011). Projekt terapii przez teatr dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2006 roku w Teatracjach wzięło udział kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych intelektualnie, zrealizowano 7 spektakli teatralnych, które wystawiono w Scenie Rozmaitości oraz w Teatrze Nowym dla ponad dwutysięcznej widowni. Pracowało przy nich kilkudziesięciu młodych twórców, m.in.: reżyserzy, aktorzy, muzycy, scenografowie, projektantki kostiumów, charakteryzatorki... Projekt dofinansowywany wielokrotnie przez Urząd MIasta Poznania, Powiat Poznański, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, grantodawców i sponsorów.
 • "Magia Teatru" (2011). Projekt skierowany do niepełnosprawnych intelektualnie uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu. Zakłada przeprowadzenie cyklu 6 warsztatów, podczas których poprzez pracę teatralną, pracę z ciałem, głosem rozwijane jest zainteresowanie uczestników teatrem i kulturą. Jedne z warsztatów mają charakter integracyjny - do grupy stałych uczestników dołączyli uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Projekt dofinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.
 • "Wielkopolski Inkubator NGO” (2009-2010). Obszar: ekonomia społeczna: szkolenia, doradztwo, społecznościowy portal internetowy dla 80 wielkopolskich NGO oraz realizacja 10 filmów na temat wielkopolskiego sektora ekonomii społecznej - organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych; patronat Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).
 • „Akademia NGO. Ku profesjonalizacji III sektora” (2008-2009). Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szkolenia dla osób, które chcą założyć organizację pozarządową i chcą pracować z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach projektu powstał film upowszechniający rezultaty projektu i podsumowujący jego realizację. Projekt był finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).
 • "Trening ruchowy - trening zawodowy i społeczny" (2008, 2011). Projekt skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Cykl warsztatów, podczas których poprzez pracę teatralną, pracę z ruchem i tańcem kształtowane są kompetencje społeczne i zawodowe. W projekcie wzięli udział uczestnicy WTZ w Swarzędzu i Dopiewie oraz uczestnicy poznańskich WTZ i ŚDS. Projekt realizowany w 2008 roku ze środków PFRON, a w 2011 roku dofinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.
 • "Ruch w dojrzałości" (2009) - Cykl warsztatów choreoterapeutycznych. Projekt realizował działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (seniorów). Miał na celu aktywizację osób starszych. Terapia łączyła ze sobą pracę jak i zabawę tworząc w ten sposób unikalną metodę na zjednoczenie ciała, umysłu i duszy w celu poprawy jakości życia seniorów. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Dofinansowanie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 • Działalność w obszarze kultury i sztuki (2002-2009). Wystawy fotograficzne, pokazy mody, koncerty, spektakle teatralne, etiudy i krótkie formy filmowe, etc.

Do góry